Til ledelsen

Vi kender det alle. Hverdagens trummerum og opgaver, der lige skal klares, før medarbejderne kan planlægge at tage på kursus. Vi skubber det – og de kommer måske ikke afsted, selv om det er vigtigt.

Sådan vil det formodentlig altid være. Derfor er det vigtigt at få skabt en systematik omkring efter- og videreuddannelse ved fx at:

  1. Have efter- og videreuddannelse som et punkt til MUS-samtalerne
  2. Beslutte, hvem i virksomheden der har ansvar for at følge op på, om medarbejderne kommer afsted og får hjælp til, hvordan de søger
  3. Have det som punkt på personalemøder
  4. Tale om, hvordan man udnytter de mindre travle perioder til at komme afsted